קטאטר (מאריך) לסקשין כחול (08) אדום (18) יחדיה אחת