קורסי חירום ובטיחות

קורס המקנה ידע והבנה מהו ארוע רב נפגעים מהו מגה ארוע רב נפגעים כיצד פועלים כוחות החירום במדינה בעת ארוע מסוג זה 

מה עלינו לעשות בעת ארוע מסוג זה 

מהו הסיוע אשר נוכל לסייע לכחות החרום בעת ארוע מסוג זה 

הטיפול ברעידת אדמה ואחריה הגורמים וחישוב עוצמת רעידת האדמה 

גלי צונמי מה הם וכיצד יש להימנע מפגיעה מהם