קורסי כיבוי אש

קורס המקנה ידע  בטיפול בשריפות

הקורס כולל התיחסות לסוגי השריפות 

האמצעים העומדים לרשותנו לכיבוי שריפות 

הדרך להפעיל את הכלים שעומדים לרשותנו לכיבוי השריפה

מניעת שריפות

הטיפול בשריפה בשטח פתוח