קורסי ריענון למובילי חומס

מובילים חומרים מסוכנים ?

כל מוביל חומרים מסוכנים מחויב בריענון פעם בשנתיים לצורך שמירה על רשיון המוביל שלו 

אנחנו כאן כדי להדריך ולרענן את מובילי החומס בצורה הטובה והיעילה ביותר