תרגול צוותי חירום

תרגול צוותי חירום, מצילים, מאבטחים וכו' לבדיקת מכונת שלהם לארועי חירום בתחום העזרה ראשונה והכיבוי אש 

התרגולים נעשים בעזרת ציוד מתקדם אשר מונח במקום האימון ללא הכנת הצוותים טרם התרגיל ובדיקת מכונותם לארוע 

בתום הארוע מתקיימת הערכה וסיכום להפקת לקחים והסקת מסקנות