על מנת להפיק תעודה לקורס בו השתתפת יש למלא את הפרטים המופיעים בטופס (מספר קורס יש לבקש מהמדריך) ולשלוח את הטופס

רישום משתתף בקורס

תאריך הקורס
 

כבר הגבת.

ניתן לשלוח טופס זה רק פעם אחת.