קרס עזרה ראשונה 22 שעות


1999 2450-18.41%
  • משלוח: 

קרא עוד


קורס המקנה ידע ומכשיר את מסיימיו כמגיש עזרה ראשונה 

מסיימי הקורס רשאים ללות טיולים של משרד החינוך ולשמש כמגישי עזרה ראשונה 

הקורס כולל בתוכו:

מבוא לעזרה ראשונה 

הגישה לחולה

החייאת מבוגרים ילדים תינוקות 

חנק מגוף זר מבוגרים ילדים תינוקות

פציעות חבישות חסם עורקים 

פציעות ראש

קיבועים שברים נקעים פריקות 

מצבי חירום רפואיים  (עלפון אפילפסיה שבץ מוחי סכרת התיבשות מכת חום )

עקיצות בעלי חיים 

החייאת מכשרים 

טביעה במים מתוקים

טביעה במים מלוחים 

התחשמלות

כויות